Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Obowiązek szkolny

Obowiązkowi szkolnemu podlegają dzieci od 6 do 18 lat.

Dyrektor szkoły podstawowej kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego dzieci od 6 do 15 lat.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (u.p.o.) - rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 u.p.o., tj. przez uczęszczanie do:

1) szkoły za granicą;

2) szkoły przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce;

3) szkoły lub zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, które prowadzą kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 u.p.o.

Zgodnie z  art. 41 ust. 2 u.p.o. wójt gminy jest obowiązany przekazywać dyrektorom publicznych szkół podstawowych na obszarze gminy informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat.

Jeżeli z zestawień mieszkańców stałych i czasowych (meldunków) przekazanych przez wójta wynika, że Państwa dziecko mieszka w obwodzie szkoły podstawowej w Lublewie Gdańskim w związku z tym, dyrektor na podstawie art. 41 ust. 1 zobowiązany jest do kontroli spełniania obowiązku szkolnego niezależnie od faktycznego miejsca pobytu dziecka.

Obwód Szkoły Podstawowej w Lublewie Gdańskim obejmuje miejscowości: Lublewo Gdańskie, Bielkowo i Bąkowo dla dzieci z klas I-III z miejscowości. Od klasy IV dzieci zamieszkałe w tych miejscowościach, obowodem spełniania obowiązku szkolnego jest szkoła podstawowa w Kolbudach przy ul. Wybickiego 33.

Data dodania: 2023-05-23 11:42:37
Data edycji: 2023-05-23 12:27:35
Ilość wyświetleń: 305

„Przylecę do Was na skrzydłach marzeń."

Wanda Chotomska
Gmina Kolbudy
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej